ablatherm-hifu-tedavisi

HIFU Teknolojisi

YÜKSEK YOĞUNLUKLU ODAKLANMIŞ ULTRASON TEKNOLOJİSİ (HIFU)


HIFU teknolojisi yüksek şiddetli ultrason enerjisinin güçlü transdüserlerle ısı üretmek üzere odaklanması (konverjenite) prensibine dayanmaktadır.

HIFU,Cerrahlarımıza prostatik dokuyu etrafındaki yapı ve organlara zarar vermeden prostatı nekroze etmek için müdahale olanağı sunmaktadır.Böylece her hangi bir kesi yapılamdığından , kan transfüzyon, anestezi  ve beraberinde getirdikleri komplikasyonlardan kurtulma olanağı tanır.
Ultrason dönüştürücülerinin gelişimi, 20. yüzyılda ilk sualtı radarını inşa etmek için kuvars kristalinin pizoelektrik özelliğini kullanan P. Langevin ile başladı.
Tarihçe:  Nerede, Ne Zaman, Nasıl Başladı

1950 lerde , Fry kardeşler – Francis and William – Ultrasonik dalgaların tıpta kullanımı ile ilgili ilk fikri ortaya attılar.
İlk çalışmalar Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların- ekstra-korporal olarak ultrason ile tedavisi üzerine idi . Tedavi edilecek alana odaklanmış bir dizi ultrason kaynağı kullanarak , serebral korteksin derin bölgelerinde çok küçük biyolojik lezyonlar oluşturmayı başardılar. Fakat yeterli performans ve hassaslıkta görüntüleme sistemleri henüz mevcut olmadığından bu tip tedavileri geliştirme süreci durdu. .
HIFU’nun , hem hayvan hem de insanlardaki kanser modellerinin tedavisinde kullanımı 1986 yılında Burov tarafından test edildi.
HIFU kullanılarak, tümörlerin ışınlanma yöntemiyle tedavi deneyleri   1970’lerin sonunda ve 1980’lerin başında devam etti ve nihayet 1986’da Lizzy HIFU’yu ocular  kanser ve glokom hastalığı tedavisinde kullandı. Bu yaklaşım, yeni yeni bulunan ve çok hızlı bir şekilde gelişen lazer teknolojisi nedeniyle durduruldu.
80’lerin sonunda Tıbbi Araştırma için Inserm – Fransız Enstitüsü – Lyon Hastanesi ve ve EDAP TMS, HIFU’nun dokular üzerindeki etkisi üzerine yapılacak araştırma programı için birleştiler. Bu çalışmanın temel amacı kötü huylu (malign) tümör hücrelerini tedavi etmek için kullanılan bir yöntem geliştirmekti. Sonuç: Ablatherm’in ilk örneği bu şekilde doğmuş oldu.

Sorularınızı bize iletebilirsiniz

 

HIFU Teknolojisi

lg_inserm

HIFU HAREKETİNİN TEKNİĞİ

 

HIFU kullanımının temel prensibi transrektal olarak , dokunun içerisine yoğun bir enerji depolamasıyla hassas bir şekilde tek seansta prostatik dokuyu yok etmeyi başarmaktı. Piezoelektrik yada piezoseramik transducerlar ile oluşturulan yüksek frekanslı ultrason dalgaları (0.5 – 10MHz, parabolik veya içbükey düzenlemeler ile belirlenen küçük bölgeler(odaksal nokta) içerisine odaklanmaktadır.HIFU Teknolojisi

Enerji araya uygulanan sıvı ile rektum üzerinden prostata kayıp vermeden odaklanarak ulaştırılır.

HIFU UYGULAMASININ  2 TEMEL MEKAZNİMASINI   TERMAL VE MEKANİK ETKİLERİ OLUŞTURMAKTADIR. 

HIFU Teknolojisi 

Termal Etkileri:

HIFU’nun termal efekti, ultrason enerjisinin ısıya çevrilerek hücrenin içine emilmesiyle ilgilidir. Dokudaki ısı seviyesi; dokunun boyut, şekil ve termal tepki ile birlikte dokunun su emme katsayısına da bağlıdır.Isının  dokuda sebep olduğu biyolojik değişiklikler verilen ısı derecesi  ve süresine (termal doza) bağlıdır. Belli  bir eşiğin üzerindeki termal dozlar, dokuda , geri dönülmez koagulativ nekroz şeklinde hasara   sebep olur.. Eşiğin altında  bir  termal dozun etkisi ise komşu dokunun hassasiyetine bağlı olarak , ani/keskin ısının nekrotik lezyon ile normal hücreler arasındaki kademeli değişimi  histolojik örneklerinde görüldüğü gibi olur.

Kavitasyon

Mekanik bakış açısından ; ultrason dalgasının oluşturduğu negatif basınçtan dolayı hücrelerin içinde hava kabarcıklar (bubbles) oluşur ve bu kabarcıklar rezonansın oluştuğu noktaya kadar büyürler. Kabarcıklar birden patlayınca  20.000 – 30.000 bar civarında yüksek basınç oluşur  ve yakınındaki hücrelere zarar verir. Bu akustik kavitasyon karmaşık   olup , genişlemesi mutlaka kontrol edilmelidir. Bu iki eylem birlikte prostat hacminin 5ml.’e kadar düşmesine neden olur.Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Bizimle İletişime Geçin

[contact-form-7 id=”1097″ title=”Size En Yakın Doktor ve Hasta İletişim Formu”]

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır
Devam etmekle, bu tür kullanımı kabul ettiğiniz anlaşılır. Çerezler ve onları nasıl reddedeceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz. Çerezler