ablatherm-hifu-tedavisi

Prostat Kanserinde Ameliyat Öncesi

Ekleyen: Hifu Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Blog

Ameliyat öncesinde adrenal tümörlerin kesinlikle endokrinoloji ve üroloji hekimleriniz tarafından ortaklaşa şekilde değerlendirilmiş olması lazımdır. Kesinlikle gereken hormonal değerlendirmeler ve hazırlıkların ardından cerrahi tedavi planlanmalıdır. Cerrahi müdahale genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir.

Ameliyat öncesindeki 10-15 zaman içerisinde genel anestezi açısından yapılması gereken olan hazırlıklar:
Tam idrar tahlili
Tam kan sayımı
EKG (elektrokardiyografi)
Serum açlık kan şekeri, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, GGT), elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür)
P-A Akciğer grafisi

Feokromasitoma ismi verilen ve fonksiyonel (hormonal etkin) adrenal tümörüne bağlı yüksek tansiyonu meydana gelen hasta olanlarda operasyondan 2-4 hafta öncesinden kan basıncı (tansiyon) kontrolünü sağlayacak ilaç tedavisinin başlanması lazımdır.

Size verilen ameliyat randevu tarihinden en az 7-8 gün erkenden, eğer kullanıyorsanız, Aspirin, Coraspin, Ecopirin, Plavix, Coumadin, Dispril benzeri ilaçları kesmelisiniz. Eğer bu tip ilaçları bırakmanız kesinlikle yasak ise kesinlikle bizimle temasa geçiniz. Tedavinizin aksamaması ve ameliyat için risk oluşturmaması için gereken genel etmelerin yapılması lazımdır.

Ameliyat saatinden evvelki 6 saat müddetle hiç birşey yenilmemesi ve içilmemesi lazımdır. Bu, genel anestezi sırasında midenin boş olması için mühimdir. Genel anesteziyi uygulayacak anestezist hekim ile cerrahi öncesindeki kontrollerinizde genel anestezi risklerini görüşmeniz tavsiye edilir.

Prostat Kanserinde Ameliyat Öncesi

Prostat Kanserinde Ameliyat Öncesi

 

Prostat Kanserinde Ameliyat Öncesi ile ilgili konunun yanı sıra

Prostat Kanserinde Kesinlikle Teşhis Nasıl Koyulur ?

Tarama amacıyla kullanılan yollarla prostat kanseri bulunabileceği sonucuna varılırsa doktor bu olasılığı değerlendirmek üzere teşhis metodlarından bir tanesini ya da birkaçı kullanılarak kesinlikle teşhise ulaşmaya çalışır.

Biyopsi : Prostat kanseri teşhisi amacıyla kullanılan asıl metot biyopsidir. Biyopsi, prostat dokusundan alınan küçük bir doku parçasının mikroskop ile incelenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlemde biyopsi iğnesi olarak bilinen ince bir iğne rektum duvarından girilerek prostat dokusuna ulaşılır ve dokunun şüphe uyandıran kısmından bir parça alınır. Parçanın dokunun uyumlu kısmından alınması amaçlı doktor iğneye parmağı ile kılavuzluk eder ya da işlemi rektal ultrasonografi denetimi altında yapar. Alınan parça incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderilir.

Kemik Sintigrafisi : Prostat kanserinin kemiklere atlayıp atlamadığını değerlendirmek üzere yapılan bir incelemedir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme : Bu inceleme ile prostat dokusuna ek olarak, enfeksiyona karşı mücadele eden beyaz kan hücrelerinin üretildiği lenf bezlerinde büyüme olup olmadığı da değerlendirilir.Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler:, ,

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır
Devam etmekle, bu tür kullanımı kabul ettiğiniz anlaşılır. Çerezler ve onları nasıl reddedeceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz. Çerezler