ablatherm-hifu-tedavisi

Prostat Kanserinde Erken Teşhis

Ekleyen: Hifu Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Blog

Prostat kanserinin erken teşhisi, başarılı şekilde tedavi imkanı sağlar. Eğer hastalık, prostat dokusu dışında vücudun diğer kısımlarına yayılmadan teşhis edilir ve uyumlu bir şekilde tedavi edilirse şifa manasına gelen hastalıktan ardından beş sene yaşama oranı %99 olabilir. Bu nedenle diğer kanserlerde olduğu gibi erken teşhis çok büyük önem taşımaktadır. Prostat kanserinin erken safhalarda teşhisi tarama testleri ile olası olabilir. Bu testler kesinlikle teşhis koymaktan çok, ileri inceleme ihtiyacı olup olmadığına bakmak amacıyla kullanılır.

Prostat kanserlerinin taranması amacıyla kullanılan üç test vardır

Prostat Kanserinde Erken Teşhis

.Prostat Kanserinde Erken Teşhis

1-Parmakla Prostat Muayenesi

Bu muayene doktor tarafından prostat dokusunda büyüme olup olmadığını, tümör düşündüren rastgele bir değişiklik olup olmadığını tanımlamak Üzere makattan parmakla girilerek uygulanır. Prostat kanserlerinin bir sürü kocaman bir kısmı prostatın parmakla kontrol edilebilir kısmında ortaya geldiğinden, bu muayene erken teşhis açısından büyük önem taşır. Prostat kanseri erken safhalarda belirti vermeyen bir doğada olduğundan, 40 yaş üzerindeki erkeklere yıllık check-up programının bir parçası olarak bu muayenenin yapılması konusunda tüm sağlık doktorlar tarafından önerilmektedir. Bu muayene şahsi belli bir süre rahatsız etse de ağrıya neden olmaz ve rektum tümörlerin de erkenden teşhis edilmesini sağlayabilir.

2-Prostat Spesifik Antijen (Psa) Testi

Prostat spesifik antijen, normalde prostat dokusunda yer alan protein yapısında bir maddedir. PSA’nın kanda yer alan miktarı prostat kanserlerinde, hastalığın derecesi ile orantılı olarak yükselir. Fakat prostat kanseri dışında, sıkı huylu prostat büyümelerinde, prostat iltihaplarında, prostat infarktlarında da yüksek değerler elde edilebildiğinden, yüksek değerler prostat kanseri teşhisi konulması amaçlı tek başına yeteri kadar değildir. Sayılan bu nedenlere ek olarak otoriteler arasında tam bir düşünce birliği olmamakla birlikte, parmakla prostat kontrolünün de kandaki PSA seviyesini arttırıcı istikamette tesir edebileceği belirtilmektedir. Bizim gözlemlerimiz de bu görüntüsünü destekler niteliktedir.

Bu nedenle PSA testinin, kontrolden en az 2-3 gün ardından uygulanmasının daha uyumlu olacağı ileri sürülmektedir. Amerikan Kanser Derneği ve Amerikan Ürologlar Birliği, 50 yas üzerindeki erkeklere tarama amacıyla bu testin her sene uygulanmasını önerir. PSA testi tarama testi olmanın başka bir deyişle, tedavi edilen kişilerde tedaviye alınan cevabın değerlendirilmesinde ve nükslerin erkenden belirlenmesinde de kullanılır. Son vakitlerde muayenehane kullanıma girmeye başlayan serbest-PSA testinin, iyi huylu prostat büyümelerine bağlı PSA yüksekliklerinin prostat kanserine bağlı PSA yüksekliklerinden ayırt edilmesinde yararlı olabileceği ileri sürülmektedir.

3-Transrektal Ultrasound

Prostatın ses dalgaları kullanılarak muayesini sağlayan, makattan tatbik edilen bir incelemedir. Bu yöntem ile prostat dokusunun yapısının gözden geçirilmesi, ileri inceleme gerektirecek kanser şüphesi uyandıran yapıların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi olasıdır. Bu yöntem parmakla yapılan prostat muayenesinde hissedilemeyen odakların belirlenebilmesini sağlayabildiği benzeri, parmakla hissedilen oluşumlarının karakterinin daha sıkı anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır.

Prostat Kanserinde Erken Teşhis ile ilgili bilgilerimiz bu kadardır.Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler:, , ,

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır
Devam etmekle, bu tür kullanımı kabul ettiğiniz anlaşılır. Çerezler ve onları nasıl reddedeceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz. Çerezler